LOGIN   REGISTER
http://www.ruian.i36c.com
Welcome!  


訪問統計

分類清單

普女路通錠

普女路通錠

許可證字號: 衛署藥輸字第022725號 中文藥名: 普女路通錠 英文藥名: Primolut-Nor 成分及含量: Norethindrone acetate (5 mg) 臨床用途: 黃體激素 標記一: 先靈3 標記二: 劑型: 錠劑 形狀: 圓扁形 顏色: 白色 直徑大小: 7 mm

瑞安診所 806高雄市公正路268號 TEL:07-761-6420 系統規劃:泰昂科技